Co się dzieje gdy pracownik zachoruje w trakcie urlopu wypoczynkowego ?

Zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu

Zdarzają się takie sytuacje, gdy w trakcie urlopu wystąpią nieprzewidziane okoliczności, jak na przykład: choroba. Urlop wtedy ulega przerwaniu z mocy prawa (automatycznie).

Jak to działa ?

Zgodnie z  artykułem 166 Kodeksu pracy:

„Część urlopu niewykorzystaną z powodu:

  1. czasowej niezdolności do pracy w skutek choroby,
  2. odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  3. odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,
  4. urlopu macierzyńskiego

– pracodawca jest zobowiązany udzielić w terminie późniejszym”.

Oznacza to, że gdy pracownik zachoruje w trakcie urlopu wypoczynkowego, automatycznie jego urlop zamienia się w usprawiedliwioną nieobecność w pracy z powodu choroby, a urlop przestaje biec. Trzeba jednak posiadać odpowiednie zaświadczenie od lekarza. Skutkuje to zachowaniem dni urlopu, ale też zmniejszeniem wypłacanego wynagrodzenia za czas nieobecności. Pracownik musi powiadomić o niezdolności do pracy. Należy pamiętać, że urlop się nie wydłuża – więc po zakończeniu leczenia trzeba stawić się w zakładzie pracy. Nie trzeba tego robić, gdy pracodawca wyrazi zgodę na przedłużenie urlopu (warto aby mieć na to jakiś dowód np. pismo, mail, sms). Przerwany urlop można wykorzystać w terminie późniejszym, do 30 września następnego roku.

Na podobnych zasadach przerywany jest urlop wypoczynkowy, gdy pracownik w trakcie urlopu wykorzystuje dodatkowy urlop macierzyński lub ojcowski.

Urlop nie jest przerywany automatycznie (z mocy prawa) w sytuacji:

  • konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny (np. dzieckiem),
  • tymczasowego aresztowania,
  • zwolnienia okolicznościowego (np. pogrzebu).

Podsumowując: choroba (zwolnienie lekarskie) przerywa urlop, a nieobecność w zakładzie pracy jest usprawiedliwiona. Zmienia się podstawa nieobecności oraz podstawa wypłaty wynagrodzenia za ten okres  (zasiłek chorobowy).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *