Czy można mieć dwa nazwiska ?

Nazwisko dziecka

My name is Bond…James Bond – tak zwykle przestawia się ulubiony filmowy agent Jej Królewskiej Mości. W Polsce, najbardziej chyba ulubionym filmowym nazwiskiem jest nazwisko Franciszka Dolasa z filmu „Jak rozpętałem drugą wojnę światową” – Brzęczyszczykiewicz,  a dokładniej Grzegorz Brzęczyszczykiewicz urodzony w Chrząszczyżewoszycach, powiat Łękołody. Jak widać więc nazwisko wiele znaczy, więcej od imienia… i może uratować życie. Jak nadać dziecku nazwisko ? Czy można mieć dwa nazwiska ?

Jak kwestię nadawania nazwiska dziecku reguluje prawo ?

Pierwsze nazwisko otrzymujemy jako dzieci. Ponieważ dzieci rodzą się z rożnych związków (małżeństwo, konkubinat), tak różnie też regulowana jest sprawa nazwiska dziecka.

1. Domniemanie ojcostwa.

Zgodnie z artykułem 88 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO) – dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki (pochodzące z małżeństwa rodziców), nosi nazwisko obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska (bo na przykład matka zachowała swoje nazwisko panieńskie albo też do panieńskiego dołączyła nazwisko męża) – dziecko będzie miało nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać, nazwisko jednego z nich albo też nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.

Oświadczenie takie zawarte jest w akcie małżeństwa – gdyż składa się je równocześnie z oświadczeniem o nazwiskach jakie będą nosili małżonkowie. Jeśli małżonkowie takiego oświadczenia nie złożą, do aktu małżeństwa wprowadza się odpowiednią adnotację. Dziecko zrodzone z małżeństwa będzie nosiło w takim przypadku, nazwisko składające się z nazwiska (1) matki i (2) dołączonego do niego nazwiska ojca. Nazwisko takie jest nazwiskiem dwuczłonowym  i połączone jest łącznikiem (nie ma spacji), a nie „myślnikiem”.

Można to zmienić, przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego dziecka.

Jeśli rodzice dziecka zawrą małżeństwo po urodzeniu się dziecka, a dziecko ukończyło już 13 lat – prawo wymaga zgody dziecka na zmianę nazwiska (jeśli wcześniejsze było inne).

W przypadku obalenia domniemania ojcostwa,sporządza się nowy akt urodzenia dziecka.

W zasadzie jest tak, że w sprawach nazwiska samodzielnie – zaczynamy decydować o tym od ukończenia 13 roku życia.

2. Uznanie ojcostwa.

Jeżeli dziecko pochodzi z związku nieformalnego (konkubinat), aby w akcie urodzenia pojawiło się nazwisko ojca, konieczne będzie uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa. Jeśli ojcostwo zostało uznane – dziecko będzie nosić nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych przy okazji uznania ojcostwa (przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego). Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich (np. matki lub ojca), albo też nazwisko utworzone poprzez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca. O kolejności tych nazwisk decydują rodzice, w składanym zgodnie oświadczeniu. Jeśli nie ma między nimi porozumienia – pierwszym członem nazwiska jest nazwisko matki, a drugim – nazwisko ojca.

3. Sądowe ustalenie ojcostw.

Jeśli ustalenie ojcostwa nastąpi w wyniku sądowego ustalenia ojcostwa, sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku.

Jeśli matka małoletniego dziecka (przed ukończeniem 18 roku życia przez dziecko), zawrze małżeństwo z mężczyzną, który nie ojcem dziecka (i nie nastąpiło wcześniejsze uznanie przez ojca dziecka), małżonkowie mogą zdecydować, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko jak oni.

4. Nieustalenie ojcostwa dziecka.

Jeżeli nie ustalono nazwiska ojca – dziecko będzie nosiło nazwisko matki.

5. Nazwisko dziecka nieznanych rodziców.

W przypadku, gdy rodzice dziecka są nieznani, Sąd opiekuńczy w orzeczeniu określi nazwisko. Wcześniej Sąd zasięga opinii osoby, pod opieką której dziecko się znajduje, a następnie nadaje dziecku imię i nazwisko, określa także imiona i nazwiska rodziców, które później będą zamieszczone w akcie urodzenia.

Podsumowanie:  W polskim systemie prawnym można mieć tylko jedno nazwisko. Nazwisko może być dwuczłonowe, a między członami występuje łącznik (nie ma spacji jak w przypadku myślnika). Wyjątek tutaj stanowią nazwiska góralskie lub rodowe jak na przykład Alicja Bachleda Curuś. O tym jednak decyduje zwyczaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *