Czy na urlopie ojcowskim można pojechać z kolegami na ryby ?

Uprawnienia z tytułu urodzenia dziecka.

Podobno jest tak, że jeśli Google o czymś nie wie, to tego nie ma. W przypadku urlopu tacierzyńskiego jest na odwrót – hasło URLOP TACIERZYŃSKI wrzucone w przeglądarkę, daje nam w odpowiedzi 37 tysięcy zapytań. To w sumie niezły wynik jak dla zjawiska, które nie istnieje.

Jakie więc przysługują uprawnienia matce i ojcu z tytułu urodzenia dziecka ?

Urlop przysługujący z tytułu urodzenia dziecka to urlop macierzyński i jest uregulowany w artykule 180 Kodeksu pracy i następnych. Uprawnienie do urlopu macierzyńskiego, przysługuje każdej zatrudnionej kobiecie – nieważne czy zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy i niezależnie od rodzaju umowy o pracę – która urodzi dziecko.

Według obowiązującej linii orzecznictwa, przyjmuje się, że „poród” nastąpił co najmniej w 5 miesiącu ciąży, a dziecko ważyło nie mniej niż 601 gramów. Jeśli te warunki nie zostały spełnione to z punktu widzenia prawa – przyjmuje się, że nastąpiło poronienie.

Urlop macierzyński wynosi:

 • 20 tygodni, gdy przy jednym porodzie urodzi się jedno dziecko,
 • 31 tygodni, gdy przy jednym porodzie urodzi się dwoje dzieci,
 • 33 tygodnie, gdy przy jednym porodzie urodzi się troje dzieci,
 • 35 tygodni, gdy przy jednym porodzie urodzi się czworo dzieci,
 • 37 tygodni, gdy przy jednym porodzie urodzi się pięcioro i więcej dzieci.

Urlop macierzyński, kobieta może już rozpocząć na dwa tygodnie przed zaplanowaną datą porodu i musi wykorzystać minimum 14 tygodni po porodzie. Jeśli matka nie wykorzystała dwóch tygodni przed porodem – datą rozpoczęcia urlopu jest dzień porodu. Po tych 14 tygodniach, matka ma prawo zrezygnować z urlopu macierzyńskiego i wrócić do pracy, a pozostałą część może wykorzystać ojciec dziecka. Te część urlopu potocznie określa się (nieprawidłowo) urlopem tacierzyńskim.

Aby ojciec dziecka, mógł wykorzystać pozostałą, przysługującą matce część urlopu macierzyńskiego musi:

 • być pracownikiem,
 • być osobą wychowującą dziecko,
 • nie może być pozbawiony praw rodzicielskich,
 • trakcie urlopu sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem (nie może być w tym czasie w innej pracy lub np. z kolegami na rybach).

Pracodawca musi udzielić urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka. Nieobecność ojca w pracy w okresie wykorzystywania urlopu macierzyńskiego, jest usprawiedliwioną nieobecnością. Oznacza to, że nie można ojcu  w tym okresie wypowiedzieć umowy o pracę.

Sposób wystąpienia o urlop macierzyński dla ojca jest następujący:

 • ojciec składa u swojego pracodawcy wniosek o rozpoczęcie urlopu, wskazując termin jego rozpoczęcia (musi on rozpoczynać się w pierwszym dniu po zakończeniu urlopu przez matkę),
 • pracodawca wydaje zaświadczenie potwierdzając termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez ojca,
 • zaświadczenie wydane przez pracodawcę ojca oraz wniosek w sprawie rezygnacji ze swojej części urlopu, matka przedstawia swojemu pracodawcy.

Ważne jest to, że matka mająca zamiar przerwać urlop macierzyński, złożyła  odpowiednie oświadczenie swojemu pracodawcy najpóźniej 7 dni przed przystąpieniem do pracy.

Drugą formą urlopu związanego z urodzeniem dziecka, przysługującą wyłącznie ojcu jest URLOP OJCOWSKI uregulowany w artykule 182(3) Kodeksu pracy. Urlop ten wynosi 2 tygodnie i  może on zostać wykorzystany do momentu ukończenia przez dziecko roku (12 miesięcy od daty porodu). Wniosek o URLOP OJCOWSKI, ojciec musi złożyć najpóźniej na 7 przed rozpoczęciem urlopu. URLOP OJCOWSKI – nie jest zależny od urlopu macierzyńskiego i może trwać po zakończeniu urlopu macierzyńskiego matki, lub w jego trakcie, równolegle.

Poza urlopem macierzyńskim oraz URLOPEM OJCOWSKIM istnieje też urlop macierzyński dodatkowy (fakultatywny), z którego może skorzystać zarówno matka jak i ojciec.

Dodatkowy urlop macierzyński wynosi:

 • 6 tygodni – przy urodzeniu jednego dziecka,
 • 8 tygodni – przy urodzeniu dwóch lub większej liczby dzieci.

Tutaj również składa się wniosek, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu i pracodawca powinien (musi) wniosek uwzględnić. W tym czasie matka lub ojciec, mogą pracować u swojego dotychczasowego pracodawcy na pół etatu, łącząc dodatkowy urlop macierzyński z zatrudnieniem.

Ale ponieważ w życiu różnie też bywa, zdarzają się przypadki, iż dziecko urodzi się martwe lub też wymaga leczenia w szpitalu.

Jeśli dziecko urodziło się martwe, matce przysługuje 8 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie. Nie krócej jednak niż 7 dni od daty zgonu dziecka. Natomiast jeśli dziecko umrze po 8 tygodniach życia – matce przysługuje niestety tylko 7 dni urlopu.

Jeśli dziecko wymaga opieki szpitalnej – pracownica po wykorzystaniu 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część może wykorzystać w terminie późniejszym – po wyjściu dziecka ze szpitala. Przerwa w korzystaniu z urlopu następuje na wniosek matki, a „wyjście dziecka ze szpitala” to zakończenie pobytu w szpitalu (urlop powinien rozpocząć się niezwłocznie). Przyczyna pobytu dziecka w szpitalu jest dla przerwy w odbywaniu urlopu macierzyńskiego i jego ponownego podjęcia – bez znaczenia.

Podsumowanie: Termin URLOP TACIERZYŃSKI jest niepoprawny. W praktyce to urlop macierzyński przysługujący matce  lecz jest wykorzystywany przez ojca dziecka. URLOP OJCOWSKI jest osobną formą urlopu związaną z urodzeniem się dziecka. Wynosi 2 tygodnie i przysługuje wyłącznie ojcu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *