Praca z domu

Praca w domu - Telepraca

Rozwój Internetu zrewolucjonizował nie tylko komunikację międzyludzką, styl życia, ale także sposób świadczenia pracy. W zasadzie, nie ma ograniczeń dla miejsca pracy – pod warunkiem , że pracodawca się zgodzi. Jeżeli istnieją takie możliwości, pracodawca powinien uwzględnić wniosek pracownika (powinien – nie musi).

Czym jest praca z domu ?

Praca poza zakładem pracy nazywana jest różnie: pracą z domu, pracą mobilną, pracą na odległość, pracą zdalną – poprawnym terminem jest jednak  -Telepraca.

Aby praca mogła być świadczona jako Telepraca, musi być przewidziana w regulaminie pracy lub w umowie. Telepraca uregulowana jest w artykułach 67 (5) – 67 (17) Kodeksu pracy i jest formą zatrudnienia na warunkach:

  1. Regularnego wykonywania poza zakładem pracy.
  2. Z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. email, Internet).
  3. Wyniki pracy muszą być przekazywane za pomocą tych środków.
  4. Praca musi być możliwa do wykonania w warunkach telepracy.

 

Praca z domu według regulaminu pracy.

Regularnym wykonywaniem pracy jest jej systematyczność tj. ciągle lub okresowo. W terminach uzgodnionych. Świadczenie pracy w domu okazjonalne, tzn. raz na jakiś czas, nie spełnia warunku regularności. Co istotne, praca nie musi być świadczona tylko w domu, ale może być też świadczona w zakładzie pracy w niektóre dni. Możliwe jest takie uzgodnienie, że 3 dni w tygodniu pracownik pracuje w domu, a pozostałe 2 w siedzibie firmy. Wykonywanie pracy poza zakładem pracy oznacza dowolne miejsce ustalone z pracodawcą. Może być tak, że pracodawca nie wyrazi zgody (np. z uwagi na ochronę danych) do świadczenia pracy w kawiarniach, czy na lotniskach (korzystanie z otwartych sieci). Jeżeli w umowie zostanie jedynie ustalony charakter pracy, bez wskazania miejsca, to wybór miejsca będzie należał do pracownika.

 

Za pośrednictwem jakich środków ?

Środki komunikacji elektronicznej zostały określone w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Są to takie urządzenia i rozwiązania programowe, które umożliwiają porozumiewanie się na odległość (Internet, tzw. narzędzia webowe).

 

Raportowanie

Raportowanie wyników pracy musi odbywać się również drogą elektroniczną. Nie może być to raportowanie osobiste.

 

Możliwość wykonywania pracy w domu

Telepraca, to taka praca, która może być wykonana na terenie zakładu pracy i może być przekazana do wykonywania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Nie jest telepracą taka praca, która z definicji nie może być wykonana w siedzibie firmy, a tylko wyniki są przekazywane elektronicznie. Przykładem tu może być praca sprzedawcy, raportującego wyniki sprzedaży po odbyciu spotkań z klientami w terenie.

 

Kiedy ustalić i jak ustalić wykonywanie telepracy?

  1. Przy zwieraniu umowy o pracę.
  2. W trakcie zatrudnienia (porozumienie stron).

Umowa powinna zawierać ustalenia i warunki świadczenia telepracy. Pracodawca musi:

  • dostarczyć sprzęt niezbędny do wykonywania telepracy,
  • ubezpieczyć (!),
  • pokryć koszty związane z instalacją serwisem, eksploatacją, konserwacją sprzętu,
  • zapewnić szkolenie i niezbędną pomoc techniczną.

Jeśli telepraca świadczona jest na prywatnym urządzeniu pracownika, to pracownikowi należy się ekwiwalent pieniężny.

A co, jeśli uznamy, że chcemy jednak przychodzić do pracy lub pracodawca poczuje potrzebę większej kontroli pracownika ?

Zgodnie z Kodeksem pracy, w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia telepracy (np. już po miesiącu), zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą wystąpić z wnioskiem o zaprzestanie wykonywania telepracy. Gdy taki wniosek zostanie złożony po upływie 3 miesięcy, pracodawca może taki wniosek uwzględnić, ale tylko w miarę możliwości. Natomiast jeśli pracodawca będzie chciał zrezygnować z telepracy po upływie 3 miesięcy, a pracownik odmówi, to uzasadnionym będzie złożenie przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego. Nie przyjęcie takiej zmiany, po upływie okresu wypowiedzenia, będzie skutkowało rozwiązaniem umowy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *