Czy kobiecie w ciąży przysługuje darmowa pomoc prawna ?

Ze smutkiem trzeba stwierdzić, że nie znamy swoich praw. O ile dzięki reklamom telewizyjnym jesteśmy w stanie samodzielnie zaradzić wypadaniu włosów, czy problemom z żołądkiem – tak w kwestii zagadnień prawnych, przeciętny człowiek pozostaje bezradny. Czasami nieznajomość prawa jest źródłem lęków i ogranicza podjęcie decyzji. Bywa tak, że w poszukiwaniu pomocy prawnej przeszkodą stają się koszty pomocy prawnej lub samo wyobrażenie o tych kosztach. Prawda jednak jest taka, że nieszukanie pomocy prawnej jest błędem, szczególnie iż  istnieją w Polsce możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej.

Gdzie szukać darmowej pomocy prawnej ?

Od stycznia 2016 roku w Polsce istnieje system, umożliwiający uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Niestety system ten nie jest doskonały, gdyż nie dotyczy znacznej części społeczeństwa.

Dla kogo jest darmowa pomoc prawna ?

Darmowa pomoc prawna na etapie przedsądowym przysługuje:

 • osobom, które nie ukończyły 26 roku życia,
 • osobom, którym w okresie roku poprzedzającego, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
 • osobom, które ukończyły 65 lat,
 • osobom posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatantom,
 • weteranom,
 • osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobietom w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. 

WAŻNE: Na spotkanie z prawnikiem należy wziąć zaświadczenie o ciąży.

 

Na czym polega darmowa pomoc prawna ?

Darmowa pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących prawach lub obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu),
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

WAŻNE: Jeśli w wyniku uzyskanej pomocy prawnej, zdecydujemy się na wystąpienie do sądu, możemy zawsze wystąpić o zwolnienie od kosztów sądowych. Żeby uzyskać takie zwolnienie trzeba wypełnić formularz (do uzyskania w każdym sądzie) i złożyć go wraz z pozwem.

O zwolnieniu od kosztów decyduje sąd.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczy darmowa pomoc prawna?

 Pomoc prawna może dotyczyć następujących gałęzi prawa:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc prawna nie jest udzielana w sprawach z zakresu:

 • prawa celnego,
 • prawa dewizowego,
 • prawa handlowego i działalności gospodarczej.

 

Czym jest pomoc prawna pro bono ?

Poza systemem darmowej pomocy prawnej (państwowej), na rynku działa również wiele prywatnych kancelarii prawnych świadczących usługi pro bono (od łac. pro bono publico = „dla dobra publicznego”). Usługi pro bono, nie są obowiązkowe dla prawników (bo nie można nikogo zmusić żeby pracował za darmo), ale wielu z prawników, mając świadomość wagi posiadanej przez nich wiedzy, pomaga nieodpłatnie. Takich prawników najłatwiej jest znaleźć poprzez wyszukiwarkę internetową.

 

Gdzie szukać darmowej pomocy prawnej ?

Punkty darmowej pomocy prawnej zlokalizowane są między innymi w urzędach dzielnic, bibliotekach i ośrodkach pomocy społecznej. Szczegółowe informacje na temat darmowych porad prawnych można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

PODSUMOWANIE: Tak, kobietom w ciąży przysługuje darmowa pomoc prawna. Tak, możliwe jest w Polsce znalezienie darmowej, profesjonalnej pomocy prawnej.

Należy pamiętać, że do spotkania z prawnikiem warto się przygotować. Im więcej informacji przekażesz na spotkaniu, tym więcej korzyści odniesiesz. Informacje jak przygotować się na spotkanie z radcą prawnym  – znajdziesz tutaj.

2 thoughts on “Czy kobiecie w ciąży przysługuje darmowa pomoc prawna ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *