Jak reklamować wizytę u dentysty

Jedną z najzabawniejszych scen filmowych rozgrywających się w gabinecie stomatologicznym, jest ta z filmu animowanego pt. „Gdzie jest Nemo ?” Mieszkańcy akwarium – w którym został uwięziony główny bohater – obserwują zabieg stomatologiczny, fachowo komentując jego przebieg. W trakcie – dołącza pelikan, który jak się okazuje – ma również sporą wiedzę z zakresu stomatologii. Nie wiadomo jednak, czy usługa wykonana jest prawidłowo, ponieważ „fachowcy” nie są jednomyślni co do zastosowanych technik.

Co robić gdy usługa stomatologiczna nie spełnia naszych oczekiwań ?

Czym jest usługa stomatologiczna ?

Umowa ze stomatologiem to umowa o świadczenie zdrowotne. Ponieważ Kodeks cywilny nie przewiduje wprost umowy o świadczenie zdrowotne, może być to umowa o dzieło lub umowa najbardziej zbliżona do umowy zlecenia. To jaka umowa będzie wiązała pacjenta ze stomatologiem, zależy od tego, czego będzie dotyczyła usługa (Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 9 lipca 2010 r., sygn. akt I ACa 655/10). Najczęstszym typem umowy stomatologicznej  jest umowa o dzieło.

Zgodnie z artykułem 627 Kodeksu cywilnego „Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie (stomatolog) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający (pacjent) do zapłaty wynagrodzenia.”

Do przepisów o dziele, stosuje się przepisy o rękojmi przy sprzedaży (artykuł 638 k.c.).

Przepis ten mimo, że odsyła do Kodeksu cywilnego, nie jest precyzyjny, gdyż przepisy o rękojmi znajdujące się w Kodeksie cywilnym, zostały wyłączone względem konsumentów (pacjentów) przez Ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 22 lipca 2002 roku.

 

Co robić, gdy usługa stomatologiczna ma wady ?

W pierwszej kolejności wada musi być istotna – czyli usługa musi bardzo odbiegać od naszych oczekiwań. Wadą istotną nie będzie np. kolor plomby założonej na niewidocznym na co dzień zębie. Wadę trzeba zgłosić lekarzowi, który wykonał usługę i określić żądanie. Można żądać nieodpłatnego usunięcia wady (np. ponownego założenia plomby) lub też jeśli nie jest to możliwe, można domagać się obniżenia ceny wykonanej usługi.

WAŻNE: Stomatolog może odmówić usunięcia/naprawienia wady (np. ponownego plombowania), jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów. Jeśli nie jest możliwe naprawienie wady – można żądać obniżenia ceny.

Wystąpienie wady pacjent powinien zgłosić lekarzowi na piśmie, w terminie 2 miesięcy od daty stwierdzenia wady (np. wypadnięcia plomby). Do lekarza trzeba się zgłosić najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż, w terminie roku od stwierdzenia wady. Jeśli stomatolog nie ustosunkuje się do wniosku pacjenta w terminie 14 dni, to uznaje się, że roszczenie pacjenta jest uzasadnione.

 

Czy usługa stomatologiczna może być objęta gwarancją ?

Gwarancja to dobrowolne, nieodpłatne oświadczenie dotyczące jakości towaru/usługi, złożone przez stomatologa, którego nazywa się gwarantem. Gwarancja może zostać udzielona na dowolny okres, a jej zakres całkowicie zależy od udzielającego gwarancję. Należy pamiętać, że gwarancja może być udzielona na usługę (np. plombowanie) lub też na jakość zastosowanych materiałów (np. implant).

WAŻNE: Wykonujący usługę stomatolog może, ale nie musi być gwarantem. Zwykle znajduje się to w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli nie jest wskazany, przyjmujemy, że gwarancji udzielił przedsiębiorca, który złożył oświadczenie.

Gwarancja powinna zostać opisana w dokumencie gwarancyjnym. Nie jest gwarancją oświadczenie, które nie określa obowiązków udzielającego gwarancję.

 

Co jest ważniejsze: rękojmia czy gwarancja ?

Rękojmia i gwarancja istnieją niezależnie od siebie. To od pacjenta zależy, z którego z uprawnień skorzysta. Czasami gwarancja daje szersze uprawnienia niż rękojmia, ale bywa też tak, że gwarancja udzielana jest na znaczenie krótszy okres czasu. Gwarancja może nakładać na pacjenta również określone obowiązki np. należyte dbanie o higienę jamy ustnej.

WAŻNE: Usunięcie wady lub też jej naprawienie, nie pozbawia pacjenta prawa do odszkodowania lub zadośćuczynienia na zasadach wynikających z innych przepisów.

Poszukaj prawnika

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *