Jak zachować się w Sądzie ?

Są tacy, którzy nigdy nie byli w sądzie, bo co do zasady w sądach rzadko bywamy lub nie bywamy wcale. W sądzie można występować w rożnych rolach: pozwany, powód, świadek, uczestnik, czy też oskarżony. Dlatego też, gdy musimy stanąć w sądzie (a najczęściej bywamy w sądach cywilnych i gospodarczych), pojawia się pytanie o to jak zachować się w sądzie ? Jak zwracać się do Sądu ? Jak się ubrać ? Kim jest sędzina i czy można wejść na salę rozpraw z kawą ?

 Jak zachować się – przed rozprawą ?

 1. Ustal w jakim charakterze występujesz w sądzie (np. powód, pozwany, świadek). Ta informacja wynika z wezwania, które otrzymałeś.
 2. Zwróć uwagę na adres sądu, sygnaturę (numer) sprawy, godzinę rozprawy oraz salę.
 3. Do sądu zabierz ze sobą wezwanie na rozprawę (zawiera wszystkie potrzebne informacje) oraz dokument tożsamości.
 4. Zaplanuj swój czas, tak żeby być pod salą chwilę przed rozprawą.

 

WSKAZÓWKA: w większości sądów, przed wejściem odbywa się kontrola bezpieczeństwa. Zwykle nie zajmuje to wiele czasu, jednak warto to uwzględniać w planowaniu.

 

 1. Znajdź szatnie – jeśli jest taka potrzeba.
 2. Wycisz lub wyłącz telefon.
 3. Ustal na wokandzie (informacja zamieszczona na drzwiach sali, wskazująca w jakiej kolejności odbywają się rozprawy) czy rozprawa, na którą jesteś wezwany, odbywa się w sali jak na wezwaniu. Wokanda może być papierowa lub elektroniczna.

 

WSKAZÓWKA: czasem w sądach zdarzają się opóźnienia. To która z rozpraw z wokandy właśnie się odbywa, rozpoznajemy po skreśleniach na niej; następna zaplanowana rozprawa to ta nieskreślona. Zdarzają się też zmiany sali, a nawet budynku.

 

 1. Rozprawa zaczyna się od wywołania. Wywołanie – to głośne wymienienie na korytarzu przez pracownika sądu stron sprawy oraz sygnatury sprawy. Wywołanie też może odbyć się poprzez głośnik znajdujący się w pobliżu sali. Trzeba być uważnym.

 

WSKAZÓWKA: nie ma przepisów, mówiących o tym jak należy się ubrać do Sądu, co nie oznacza, że zasady kulturalnego zachowania nie obowiązują. Do Sądu najlepiej jest ubrać się uwzględniając tzw. powagę Sądu. Nie należy żuć gumy czy wchodzić na sale rozpraw z napojami (np. z kubkiem kawy).

 

Jak zachować się – na rozprawie ?

 

Jeśli reprezentowany jesteś przez prawnika, należy postępować zgodnie z jego wskazówkami.

 

 1. Powód, wnioskodawca siada względem prawej ręki sędziego (może to sprawić trochę kłopotu, ale pomyłka nie jest niczym poważnym). Pozwany siada odpowiednio po przeciwnej stronie.
 2. Świadek i ewentualna publiczność siada na miejscu przeznaczonym dla publiczności (zazwyczaj naprzeciwko sędziego).
 3. Do Sądu (sędziego) zwracamy się stojąc. Nie przerywamy gdy Sąd przemawia. Jeśli chcemy coś powiedzieć, zwracamy się do Sądu o pozwolenie.
 4.  Do Sądu należy zwracać się „proszę Sądu” lub” Wysoki Sądzie”. Nie używa się zwrotu „pani”, „pan”.
 5. Po ustaleniu przez Sąd kto jest obecny na sali (fakt ten zostanie zaprotokołowany), zazwyczaj świadek proszony jest o opuszczenie sali i na korytarzu oczekuje na wezwanie. Powód i pozwany stosują się do wskazówek i ustaleń swoich prawników
 6. Jeśli jesteś słuchany przez Sąd (czy to jako świadek czy strona) zawsze odpowiadaj na pytania do Sądu, nawet gdy pytania zadawane są przez kogoś innego (pełnomocnika, stronę przeciwną).

 

WAŻNE: Sędzia kieruje rozprawą, co w praktyce oznacza, iż na sali rozpraw decydujący głos ma zawsze sędzia.

 

W przepisach nie ma rozróżnienia na płeć prowadzącego sprawę sędziego. Używane czasem słowo „sędzina” określające kobietę sędziego, odnosi się do żony sędziego.  Dlatego też poprawniej jest używać określenia (jeśli już jest taka potrzeba) pani sędzia (odmiana: pani sędzia, tej pani sędzi, tę panią sędzię, tą panią sędzią, o tej pani sędzi.)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *