Prawa pasażera – odwołany lot a odszkodowanie

Jesień, poza ochłodzeniem, przyniosła też wielkie odwołanie lotów Rayanair. Początkowo nic nie zwiastowało rozmiaru zamieszania, ale ilość odwołanych lotów okazała się tak duża, że Urząd Lotnictwa Cywilnego (sprawujący nadzór nad przewoźnikami lotniczymi w Polsce), uruchomił specjalną infolinię dla pasażerów Rayanair.

 

Co reguluje prawa pasażera w przypadku odwołania lotu i czym jest odwołanie lotu ?

Prawa pasażera linii lotniczych w przypadku odwołania lotu reguluje Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (…). Jest to, to samo rozporządzenie, które reguluje prawa pasażerów, w przypadku opóźnionego lotu (tutaj dowiesz się więcej).

Według rozporządzenia „odwołanie” oznacza nie odbycie się lotu, który był uprzednio planowany i na który zostało zarezerwowane przynajmniej jedno miejsce.

 

Jakie są prawa pasażera, gdy odwołają lot ?

W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo do:

–  zwrotu w terminie 7 dni pełnego kosztu biletu po cenie za jaka został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera, wraz z, gdy jest to odpowiednie, lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie;

– zmiany planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie;

– lub zmiany planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc.

W przypadku zmiany trasy, gdy racjonalnie spodziewany czas startu nowego lotu ma nastąpić co najmniej jeden dzień po planowym starcie odwołanego lotu pasażerowi przysługuje prawo zakwaterowanie w hotelu w przypadku:

– gdy występuje konieczność pobytu (w drodze) przez jedną albo więcej nocy,

– lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera,

WAŻNE: pasażer ma prawo do transportu pomiędzy lotniskiem a hotelem.

 

A czy pasażerowi przysługuje odszkodowanie za odwołanie lotu ?

Tak, pasażerowi przysługuje również prawo do odszkodowania – na takich samych zasadach jak w przypadku opóźnienia lotu (tutaj dowiesz się więcej), ale nie w każdej sytuacji.

WAŻNE: Odszkodowanie nie przysługuje jeśli:

– pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu, co najmniej 2 tygodnie przed planowym czasem odlotu,

– lub pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu w okresie od 2 tygodni do 7 dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży, umożliwiająca mu wylot najpóźniej 2 godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 4 godziny po planowym czasie przylotu,

– lub pasażer został poinformowany o odwołaniu w okresie krótszym niż 7 dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 2 godziny po planowym czasie przylotu.

 

A co jeśli, nie zgadzamy się z decyzją przewoźnika ?

Przede wszystkim należy sprawdzić, jakie faktycznie przysługują nam prawa w konkretnej sytuacji i porównać z zaoferowanym rozstrzygnięciem. Jeśli naszym zdaniem, nasze prawa zostały naruszone, pozostaje nam skarga do Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub droga sądowa.

 

Droga sądowa dla dochodzenia należności.

Dla złożenia pozwu konieczne jest ustalenie siedziby pozwanego. Siedziba Rayanair znajduje się w Dublin Airport w Irlandii. Spór gdy jedna ze stron znajduje się za granicą, nazywamy sporem transgranicznym. Właściwość sądu w sprawach transgranicznych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 – zwane potocznie Bruksela I.  Natomiast właściwość sądu w sprawach pasażerskich wyjaśnił Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 9 lipca 2009 r., nr C-2014/08. ETS stwierdził, iż; „sądem właściwym do rozpoznawania powództwa o odszkodowanie, opartego na (…) umowie i na rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady jest, według wyboru powoda, sąd, w okręgu którego znajduje się miejsce odlotu, albo sąd, w okręgu którego znajduje się miejsce przylotu samolotu, uzgodnione w umowie.”

 

PODSUMOWANIE:  najszybszą drogą odzyskania pieniędzy za bilet, w przypadku odwołania lotu jest skorzystanie z drogi wskazanej przez przewoźnika na stronie internetowej. Można też skorzystać z informacji udzielanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, a dopiero w ostateczności zlecić sprawę wyspecjalizowanemu podmiotowi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *