Premia

Premia czy obietnica nagrody ?

Negocjując warunki wynagrodzenia, często w tej fazie pojawia się sprawa premii, która zwykle w rozmowach kwalifikacyjnych nie jest wystarczająco jasno przedstawiana lub ustalana.

Ogólnie rzecz ujmując, premię można podzielić na dwa typy:

  1. Premia regulaminowa,
  2. Premia uznaniowa.

Premia regulaminowa  – to taki składnik wynagrodzenia, który przy spełnieniu określonych warunków, jest pewny. Aby tak mogło być, premia musi być przewidziana np. w regulaminie wynagradzania czy układzie zbiorowym pracy. Muszą być przewidziane, jasno określone warunki jej otrzymania (kiedy, za co, w jakiej wysokości). Musi istnieć, możliwość choćby teoretycznego jej wyliczenia na podstawie aktów wewnętrznych pracodawcy. Ma ona wtedy charakter roszczeniowy – co znaczy, że gdy spełnione są warunki jej otrzymania (niezależnie od oświadczenia pracodawcy) i to się nie stanie  – można jej dochodzić w sądzie.

Premia uznaniowa  – to również składnik wynagrodzenia – z tą różnicą, że regulamin nie przewiduje sposobu jej wyliczenia. Jeśli tak jest, że jej wypłata jest uzależniona od woli pracodawcy (pracodawca może ją wypłacić ale nie musi) to jest to nagroda (artykuł 105 kodeksu pracy). Tutaj konieczne jest oświadczenie pracodawcy o przyznaniu premii (czytaj – nagrody). Ale jeśli jej nie ma tego oświadczenia bo np. „zarząd w tym roku podjął decyzję o niewypłacaniu premii”  – to nie można wiele zrobić.

Wyjątkiem będzie jedynie taka sytuacja, gdy jednemu pracownikowi nie wypłacono premii uznaniowej (nagrody) a drugiemu tak. Wtedy ten pracownik, który nie otrzymał premii może wykazywać przed sądem naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu (artykuł 18 3d kodeksu pracy). Oczywiście zawsze pozostaje kwestia dowodów.

Jak podkreśla Sąd Najwyższy – dla określenia charakteru premii, znaczenie ma sposób w jaki określono jej warunki wypłacania a nie jej nazwa.

Podsumowując: jeśli warunki premii nie zostały określone i nie ma jej w regulaminie – to jest to nagroda (zależy od uznania pracodawcy). Jeśli więc np. pracownikowi działu handlowego są przedstawiane co jakiś czas (np. co kwartał) plany sprzedażowe, a w regulaminie pracy nie jest wspominane jak przy realizacji planu wygląda wypłata premii – to jest to obietnica nagrody. I jeśli pracodawca jej nie wypłaci – nie można upomnieć się o nią przed sądem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *