Ślub za 500 Euro – czyli jak zorganizować ślub za granicą

I żyli długo i szczęśliwie – ale żeby tak się stało, musiał być ślub. A że ślub w życiu człowieka jest tak ważnym wydarzeniem, to stał się częstym motywem filmowym. Od Mojego wielkiego greckiego wesela, po kultową scenę z Ojca chrzestnego  – wiele par marzy o ślubie w wyjątkowym miejscu. Ten wpis ma pomóc zrealizować marzenie o ślubie za granicą.

 

Gdzie można zawrzeć związek małżeński za granicą ?

Obywatele polscy za granicą, mogą zawrzeć związek małżeński przed konsulem. Ta forma zawarcia związku małżeńskiego ma zastosowanie tylko w przypadku, jeżeli oboje narzeczeni są obywatelami polskimi.

Przyjmuje się, że ślub może zostać udzielony tylko w polskim konsulacie. Dlatego też, jeśli ktoś chce wziąć ślub w innej scenerii niż konsulat, musi poszukiwać rozwiązań w odpowiedniku polskiego urzędu stanu cywilnego w danym kraju.

 

Jakie dokumenty są potrzebne dla zwarcia małżeństwa przed konsulem ?

Dla zawarcia małżeństwa przed konsulem potrzebne będą:

  • odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia obojga przyszłych małżonków;
  • ważny polski paszport lub dowód osobisty (dokumenty muszą być ważne zarówno w dniu składania zapewnień małżeńskich, jak również w wyznaczonej dacie ślubu);
  • zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (np. w przypadku zawierania związku małżeńskiego przez kobietę, która ukończyła 16 rok życia, ale nie ukończyła lat 18);
  • pisemne zapewnienie o braku przeszkód dla zawarcia małżeństwa;

WAŻNE: Zapewnienie składa się osobiście.

  • listę imienną gości (w każdym konsulacie trzeba ustalać indywidualnie dopuszczalną ilość gości).

WAŻNE: Kopię kompletu dokumentów, po umówieniu się na konkretny termin, należy przesłać do urzędu. Oryginały należy okazać (dokumenty tożsamości) oraz złożyć (pozostałe dokumenty) w dniu ceremonii.

 

Jakie są przeszkody dla zwarcia małżeństwa przed konsulem ?

Przed polskim konsulem obowiązuje polskie prawo, a więc przeszkody dla zwarcia małżeństwa opisane są w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Są to: pozostawanie w związku małżeńskim, ubezwłasnowolnienie, niewystarczający wiek do zawarcia małżeństwa, choroba psychiczna, pokrewieństwo, powinowactwo, przysposobienie.

 

Co jest dowodem ustania małżeństwa, a co jest dowodem unieważnienia małżeństwa ?

Dowodami ustania małżeństwa są:

  • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód, albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;

Dowodami unieważnienia małżeństwa są:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa, albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa.

 

Jak zorganizować ceremonię ?

Żeby zaplanować ślub, należy skontaktować się z konsulatem (można mailem lub telefonicznie). Trzeba pamiętać, że terminy ceremonii są różnie ustalane (w dni robocze), w rożnych konsulatach.

Zorganizowanie ceremonii nie jest szczególnie trudne, zwłaszcza iż, nie ma możliwości świętowania na miejscu w konsulacie. Zazwyczaj jednak zezwala się nowożeńcom i gościom, na wzniesienie symbolicznego toastu np. w Paryżu konsulat udostępnia kieliszki. Napój trzeba przynieść samemu, dlatego też warto podczas ustalania terminu, zapytać o szczegóły.

 

Jak przebiega ceremonia ?

Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński składane są przed konsulem i w obecności dwóch pełnoletnich świadków (nie muszą mówić po polsku, ale konsulat nie organizuje tłumacza). Konsul sporządza protokół z przyjętych oświadczeń. Protokół podpisany przez małżonków, świadków i konsula stanowi podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego.

 

WAŻNE: zgodnie z Art.13 ust. 3 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego – małżeństwo zawarte przed konsulem, rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy. Skrócone odpisy aktów małżeństwa, po ich sporządzeniu przez wskazany urząd stanu cywilnego, można odebrać osobiście.

 

Jaki jest koszt ślubu zawartego przed konsulem ?

Koszt ślubu w EU to 500 Euro. Dokładną kwotę (dla konsulatów poza EU) można ustalić na stronie wybranego konsulatu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *