Czy można odzyskać Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego w kredycie hipotecznym ?

Poza spłatą rat kredytu hipotecznego, dodatkowo niezależnie do harmonogramem spłaty, bank który udzielił kredytu, może cyklicznie (zwykle raz na 3 lata) żądać o kredytobiorcy zapłaty Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego. Żądanie to jako w zasadzie nieprzewidywalne co do wysokości powoduje spore zamieszanie w finansach rodzinnych. Czy Ubezpieczanie Niskiego Wkładu Własnego można odzyskać ?

 

Czym jest Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego ?

 

Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego to jeden z rodzajów zabezpieczenia spłaty kredytu. Najczęściej występuje ono w kredytach mieszkaniowych (PLN, CHF, USD, EUR).

 

Kiedy banki wymagają Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego ?

 

Ubezpieczenie to wymagane jest przy okazji udzielania kredytu mieszkaniowego, w sytuacji braku wkładu własnego lub niewystarczającego wkładu własnego (przy kredytach finansujących zakup 100 % lub 90 % wartości nieruchomości). Czasami banki posługują się współczynnikiem LTV (Loan to Value – czyli stosunek wartości kredytu do kwoty kredytu).

 

Po co zawiera się Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego ?

 

Ubezpieczenie to ma stanowić zabezpieczenie banku na wypadek braku spłaty kredytu do momentu spłaty przez kredytobiorcę wymaganej kwoty kapitału. W zależności od tego jak jest ustawiony harmonogram spłaty (rata kapitałowo-odsetkowa, rata odsetkowa) okres ten może wynosić kilka lub nawet kilkanaście lat.

 

Czy można odzyskać opłaconą składkę Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego ?

 

TAK. Trzeba jednak powiedzieć, że droga nie jest łatwa, gdyż poza złożeniem do banku wniosku o zwrot zapłaconych kwot, konieczne może być wystąpienie na drogę sądową.

Aktualnie w sądach toczy się wiele spraw z wniosków osób posiadających kredyty mieszkaniowe, które zabezpieczone są Ubezpieczeniem Niskiego Wkładu Własnego. Sądy coraz częściej uznają zapisy umów kredytowych zawierających Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego za niedozwolone (np. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 29 kwietnia 2016 r., sygn.akt VI C 435/16; Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11 stycznia 2016 r., sygn.akt III Ca 1274/14; Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział I Cywilny, z dnia 7 lipca 2015 r. Sygn.akt IC 1305/14/S; Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy, z dnia 31 sierpnia 2017 r.,Sygn.akt V Ca 104/17; Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 14 września 2017 r, Sygn.akt V Ca 2347/16.; Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy z dnia 18 marca 2016 r.,Sygn.akt V Ca 1847/15; Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, Wydział I Cywilny z dnia 23 grudnia 2014 r., Sygn. akt I C 1455/13).

 

Z jakiego powodu Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego uznawane jest za niedozwolone ?

 

Ubezpiecznie uznawane jest za niedozwolone z kilku powodów:

  1. Brak możliwości indywidualnego uzgodnienia treści postanowień dotyczących Ubezpieczenia.
  2. Brak możliwości wyboru ubezpieczyciela spośród ubezpieczycieli dostępnych na rynku.
  3. Brak innej formy ubezpieczenia.
  4. Brak możliwości negocjowania składki.
  5. Nienależyte poinformowanie klientów banków o sposobie wyliczania składki.
  6. Wyliczanie składki ubezpieczenia po kursie własnym banku, co powoduje całkowity brak pewności po stronie klienta ile to ubezpieczeni wyniesie w przyszłości i kiedy się zakończy.

 

Trzeba jednak podkreślić, iż Sądy stają też na stanowisku, iż żądanie zwrotu pierwszej raty Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego, nie zawsze jest uzasadnione (klienci znali wysokość składki, wysokości składki widniała: we wniosku, w decyzji kredytowej, w umowie kredytowej).

 

WAŻNE: Termin przedawnienia (możliwość dochodzenia zapłaconej kwoty) wynosi 10 lat lub 6 lat (w zależności od daty zapłaty ubezpieczenia).

 

Radca prawny Krzysztof Stasiuk

kontakt@radcaprawny.pl