Upadłość konsumencka – czyli jak wyjść z pętli długów

Zdarzają się sytuacje, że nie udaje się nam regulować swoich zobowiązań finansowych. Wieczorne lub sobotnie telefony windykatorów, wezwania do zapłaty, nakazy zapłaty przychodzące z sądu – są bardzo stresujące, a odebranie listu poleconego przyprawia nas o zawał.  Sprawia to, że sytuacja wydaje się bez wyjścia i może doprowadzić do tragicznych wręcz decyzji.

Wyjściem z zadłużenia może być upadłość konsumencka.

 

Upadłość konsumencka – czym jest ?

Upadłość konsumencka (określona przez Prawo upadłościowe i naprawcze – Ustawa z dnia 28 lutego 2003r.) to rodzaj postępowania sądowego dla konsumentów, którzy nie są w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (np. nie mogą spłacać swoich kredytów i nie stać ich na zakup środków codziennego użytku).

WAŻNE: Upadłość konsumencka jest ogłaszana przez sąd rejonowy, prowadzi do oddłużenia konsumenta oraz pozwala wierzycielom na odzyskanie swoich wierzytelności.

 

Jak wygląda oddłużenie ?

Upadłość konsumencka daje możliwość zwolnienia z długów, poprzez umorzenie zobowiązań. Umorzenie następuje po ogłoszeniu upadłości, przeprowadzeniu postępowania upadłościowego oraz poprzez wykonanie planu spłaty. Czasami możliwe jest nawet zupełne oddłużenie – bez planu spłaty.

 

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zależy tylko od konsumenta (zadłużonej osoby). Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

WAŻNE: Nie może złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: małżeństwo (działające razem), przedsiębiorca, wspólnik spółki osobowej, spółka, fundacja, stowarzyszenie.

 

Kiedy sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej ?

Sąd nie ogłosi upadłości jeśli:

– konsument jest winien swojej niewypłacalności albo zwiększył jej stopień umyślnie lub poprzez rażące niedbalstwo (podlega to ocenie sądu),

– umorzono postępowanie upadłościowe wobec konsumenta (np. konsument zataił istotne informacje),

– we wcześniejszym postępowaniu wobec konsumenta uchylono plan spłaty (bo nie wykonywano planu spłaty),

– konsument podał nieprawdziwe lub niepełne dane,

– w ostatnich 10 latach przed złożeniem wniosku, wobec konsumenta toczyło się konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem,

– dokonano czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli (prawomocnym wyrokiem).

 

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej ?

Skutki ogłoszenia upadłości są znaczne i odnoszą się do swobody w decydowaniu o swoim majątku. Poza tym, rezultat postępowania upadłościowego zależny też będzie od postawy samego zadłużonego.

Najważniejsze skutki to:

– wymagalność wszystkich zobowiązań upadłego (np. kredytu hipotecznego w walucie),

– majątek konsumenta staje się tzw. Masą upadłości, którą zarządza syndyk. Oznacza to brak możliwości decydowania o swoim majątku.

WAŻNE: Do masy upadłości wchodzi również wynagrodzenie za pracę (w części nie podlegającej zajęciu).

– trzeba syndykowi wskazać i wydać cały majątek,

– syndyk przeprowadzi sprzedaż majątku upadłego.

 

WAŻNE: Ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowania sądowe, egzekucyjne prowadzone przeciwko upadłemu. Windykatorzy nie będą mogli również uzyskiwać spłat swoich wierzytelności z pominięciem syndyka. To oznacza, że ich telefony pisma i wizyty – tracą rację bytu.

 

Jak działa plan spłaty i kiedy następuje umorzenie zobowiązań ?

Plan spłaty ustala się po likwidacji majątku. Dotyczy kwot, które pozostały do spłaty. Plan ten ustala sąd, biorąc pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego (dłużnika/konsumenta), jego koszty utrzymania oraz jego rodziny. Czas spłaty nie może być dłuższy niż 54 miesiące, choć zazwyczaj ustalany jest na 36 miesięcy.

WAŻNE: Po wykonaniu planu spłaty sąd umarza pozostałe zobowiązania i następuje oddłużenie.

 

Gdzie złożyć wniosek ?

Właściwym sądem będzie sąd rejonowy, wydział gospodarczy miejsca zamieszkania.

Warto jednak wcześniej skontaktować się z sądem miejsca zamieszkania i ustalić, czy faktycznie ten sąd jest „naszym” sądem.

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości jest stała – 30 złotych.

 

PODSUMOWANIE: Prawda jest taka, że zgłoszenie wniosku o upadłość nie jest proste. Moim zdaniem, konieczne będzie zlecenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi. Wiąże się to z dodatkowym kosztem, ale warto próbować uwolnić się od pętli długów i dać sobie prawo do drugiej szansy z czystym kontem.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *